Artkadiusz Na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzy Dolnym

31 lipca na festiwalu można było zobaczyć nasz film w konkursie międzynarodowym .. dziękujemy za przyjęcie i wspaniała publiczność.
Były tez wywiady 🙂