Kamera w Myśliborzu

Projekt Kino tylko dla dorosłych cały czas działa … rozpoczynamy nowy drugi etap projektu.
W Myśliborzu byliśmy specjalnymi gośćmi i prezentowany był nasz film Kambek oraz Kino tylko dla dorosłych
na inauguracji roku UTW