Kim jesteś naprawdę? Warsztaty filmowe.

W ramach projektu „Być tym, kim się jest naprawdę- spotkania kulturalne” finansowanego przez Miasto Szczecin odbyły się warsztaty filmowe od 8.09 – 17.10.2022. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z językiem filmu. Zainspirowani filmem Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające głowy” zrealizowali własną etiudę dokumentalną pt. „kim jesteś naprawdę?”. Zajęcia prowadzili Anna Wiśniewska oraz Krzysztof Kuźnicki ze Stowarzyszenia Kamera. Odbyło się dziewięć spotkań warsztatowych.