o programie

Program „Od myśli do filmu” – cykl warsztatów filmowych dla młodzieży jest skierowany do młodzieży w wieku 16-35 lat przebywającej w ośrodkach readaptacyjno- rehabilitacyjnych Stowarzyszenia MONAR.

Warsztaty filmowe to działania mające na celu pokazanie sposobu pracy ze sprzętem audiowizualnym oraz stworzenie krótkiego filmu. Uczestnicy przy pomocy prowadzących tworzą własny scenariusz filmowy, odgrywają role filmowe, stają się operatorami kamer, realizatorami dźwięku, scenografami oraz mają wpływ na montaż filmu.

Wynikiem tych działań jest krótki film fabularny lub dokumentalny w zależności od pomysłu i kreatywności uczestników. Dzięki wspólnej pracy przy realizacji filmu uczestnicy poznają kulisy tworzenia filmu oraz nabywają szereg umiejętności społeczno – komunikacyjnych i kreatywnego myślenia.

Plan warsztatów:
(szczegółowe godziny zajęć dostosowane są do indywidualnego planu dnia
każdego ośrodka po konsultacji z kadrą terapeutyczną):

1 dzień – 8 godzin z przerwami

 1. spotkanie organizacyjne
  – Omówienie przebiegu warsztatów
  – Organizacja pracy w czasie warsztatów, ustalenie godzin pracy,
  poszczególnych etapów tworzenia filmu itp.
 2. warsztaty z myślenia twórczego – „trening twórczości”
 3. projekcja filmów
  – Projekcje filmów Stowarzyszenia Kamera zrealizowanych podczas
  wcześniejszych warsztatów.
  – Projekcja krótkich fragmentów filmów z kanonu kina światowego w celu
  omówienia podstaw języka filmu:elementów struktury obrazu filmowego,
  omówienie rodzajów planów filmowych wyjaśnienie celów stosowania
  każdego z nich, wyjaśnienie podstawowych pojęć np. kadr, scena, plan
  filmowy itp.
  – Szukanie inspiracji
  – „burza mózgów” – szukanie pomysłu na własny film
  – Ustalenie tematu filmu

2 dzień – 8 godzin

 1. praca nad scenariuszem filmu – ustalenie formy filmu, tematu, sposobu przekazania
 2. podział ról, funkcji przy realizacji filmu
 3. poszukiwanie planów zdjęciowych , przygotowanie rekwizytów, strojów itp,
 4. stworzenie „story board”

3 dzień – 8 godzin

Realizacja filmu według ustalonego scenariusza. Każdy uczestnik
odpowiada za swoją funkcję podczas realizacji filmu.
Cały dzień zdjęciowy z przerwami na posiłki
Film realizowany jest przy użyciu odpowiedniego sprzętu filmowego: cyfrowych kamer filmowych, statywów „kranu” podkamerowego, „slidera” do jazdy kamery, klapsa, sprzętu do nagrywania dźwięku itp.

4 dzień – 8 godzin

Realizacja filmu według ustalonego scenariusza.
Cały dzień zdjęciowy z przerwami na posiłki

5 dzień – 12 godzin

Przegląd nagranego materiału filmowego.
Nagrania dźwięku, postsynchronów.
Montaż filmu (montaż filmu i jego udźwiękowienie odbywa się przy pomocy odpowiedniego programu do edycji video)
Premiera filmu.

Prowadzący to założyciele Stowarzyszenia Kamera:

 • Krzysztof Kuźnicki – szczeciński filmowiec, autor krótkich form dokumentalnych i videoklipów, instruktor filmu i fotografii.
 • Anna Wiśniewska – animatorka profilaktyki, specjalizuje się w montażu filmowym,
 • Agnieszka Michalska – terapeuta uzależnień, specjalizuje się w „terapii przez sztukę”.

Warsztaty odbywają się na terenie ośrodków MONAR. Czas trwania: 5 dni.

Program zakończy się wydaniem płyty DVD ( nakład 500 sztuk) z 4 filmami powarsztatowymi oraz pokazem premierowym w Szczecinie na Łasztowni w siedzibie firmy CSL Internationale Spedition w kinie, w tzw. „Starej rzeźni”.