Ruszyły warsztaty filmowe dla Seniorów

Foto relacja z pierwszego spotkania warsztatowego>

Na pierwszym spotkaniu ustalone zostały terminy spotkań i ramowy plan zajęć.

Spotykamy się co czwartek o godz 14 w Inkubatorze Kultury. Chętni na przystąpienie do warsztatów prosimy o kontakt.