o filmie / about

susudata_ulotkaA6str1„Susudata” – dokumentalna opowieść o jednym dniu z życia miasta Szczecin, podzielona na pięć aktów odpowiadających kolejnym porom dnia. Przez „oko” kamery podglądamy miasto w jego różnych odsłonach od świtu do nocy. Rytm filmu odpowiada rytmowi miejskiej aktywności ludzi
podczas pracy i odpoczynku. Film inspirowany kinem awangardowym z gatunku „city symphony” z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

„Susudata” is a documentary about a day in the city life of Szczecin (Poland), divided in to 5 acts linked with 5 different times of the day.
Through the camera’s eye we can watch the city in different times from dawn to dust. The flow of the movie responding to the rhythm of citizen’s activities during working hours and after.
The movie was inspired by avant-garde filmmaking style and it’s an example of “city symphony” film genre in 20’s and 30’s.