Pracownie Filmowe Scenariusz na Życie

Z przyjemnością informujemy, że w 2020 wzięliśmy udział w projekcie Pracownie Filmowe Scenariusz
na Życie, zrealizowanym dzięki hojności Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Prezydenta Miasta Szczecin. Działaliśmy
dla osób w różnym wieku od dzieci, przez młodzież, dorosłych aż do seniorów. Zajęcia kierowane były
dla wielu podmiotów ze Szczecina i innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego:
Schroniska dla Bezdomnych na Strzałowskiej w Szczecinie, Polickiego Stowarzyszenia Abstynentów
„Ostoja”, Szkoły Podstawowej w Kozielicach, Zespołu Szkół nr 1 W Pyrzycach, Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Golczewie oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golczewie. Przeprowadziliśmy
różnorakie zajęcia – od DKFów, przez Warsztaty krótkich form filmowych i nowomedialnych aż do
warsztatów „Od myśli do filmu”. Działo się filmowo! Mamy nadzieję – do zobaczenia w 2021 roku!
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
funduszu promocji kultury
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Szczecin